Voor- en achternamen

Bij het onderzoek naar de genealogie van je familie stuit je soms op het probleem dat de achternaam niet altijd eenduidig is. Hoewel je na het invoeren van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811, waarna iedereen een achternaam had of kon aannemen, zou verwachten dat iedereen een vaste voor- en achternaam heeft, blijkt dat in de praktijk niet het geval te zijn.
De stamvader van de familie Mulder, geboren in 1763, een ex-soldaat en vermoedelijk afkomstig uit Duitsland heette Joannes Möller, maar deze naam werd tot ongeveer 1830 geschreven als Möller, Muller en vervolgens Mulder.
De familie van moeders kant Meuleman, kwam uit Gendringen in de Achterhoek, de grensstreek met Duitsland. Vermoedelijk omdat een groot deel van de arbeidersbevolking analfabeet was en er vrijwel alleen dialect gesproken werd, was men bij de geboorte aangifte afhankelijk van de ambtenaar van de Burgelijke Stand, met betrekking tot de schrijfwijze van de achternaam. Zo komt het voor dat in een gezin het ene kind met de achternaam Meuleman door het leven gaat en een ander met de achternaam Mulleman. Een enkele keer werd de naam zelfs geschreven als Mölleman. Zo heeft de familie Borgemeester een tak met als achternaam Burgemeester.
In het begin van de 19e eeuw was men ook niet zo strikt met het toekennen van een achternaam aan het kind van een ongehuwde moeder. Engelaar Roetink, gehuwd met Marrigje Kimmel had verschillende kinderen bij de ongehuwde Margrieta van Regteren. Bij de geboorte aangifte gaf hij aan de vader te zijn en vervolgens werd het kind ingeschreven met de achternaam Roetink.

Ook voornamen zijn niet altijd eenduidig. Mijn overgrootvader werd bij de geboorte ingeschreven met de voornamen Michiel Johannes Albertus. Bij zijn huwelijk, waarbij een uittreksel van het geboorteregister moest worden overlegd, heette hij ook zo. Verder ging hij door het leven met de voornamen Machiel Albertus Johannes, welke voornamen op koop- en hypotheekakten en ook in het overlijdensregister staan vermeld.
Zo zie je in R.K. families waar vaak meerdere voornamen werden gegeven, familieleden die bij de geboorte aangifte b.v. Theodorus Johannes Maria heetten, alleen bij het huwelijk zo genoemd worden maar verder op akten van de burgerlijke stand gewoon Derk heten.