Evert Herms van Voorst (1760-1838)

Evert Herms werd geboren in Westenholte en op 6 mei 1760 in Zwolle gedoopt. Hij trouwde op 17 april 1785 met Marrigje Everts. Op 13 juni 1796 kocht Evert Herms, de stamvader van de familie van Voorst, in Westenholte de boedel van Jan en Johanna Mennes en 7 akkeren bouwland, voor het Huijs Voorst. In 1812 werd de achternaam Herms bij akte van naamsaanneming gewijzigd in Van Voorst. Door notaris Lucas Hendrik Coenraad Nilant werd in januari 1818 een testament opgesteld waarbij zowel Evert als Marrigje alle roerende en onroerende zaken overmaakte aan de langstlevende en bij diens overlijden aan hun zoon Evert Everts van Voorst.